شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال
+ از مشكلات اصلي ما اقتصاد و سو مديريت است و كانديدايي كه هم اقتصاد بلده و هم تجربه بالايي داره اقاي رضايي هستن اما نميدونم چرا اونطور كه بايد بهشون بها داده نميشه..........
تسبیح دیجیتال
منتظران و عاشقان گل
رتبه 0
0 برگزیده
132 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
منتظران و عاشقان گل عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مرداد ماه
vertical_align_top