شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی
+ هميشه هواي كشور بعد انتخابات مسمومه.....به هر كي هر چي ميخوان ميگن و:( اسه خودم متاسفم
ساعت ویکتوریا
منتظران و عاشقان گل
رتبه 0
0 برگزیده
132 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
منتظران و عاشقان گل عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مرداد ماه
vertical_align_top